สถานที่ตั้ง โรงแรม "บ้านเคียงจันทร์ รีสอร์ท"

โรงแรม "บ้านเคียงจันทร์ รีสอร์ท" ตั้งอยู่ เลขที่ 8 ซอยตาลเดี่ยว ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด
           อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

            โทร. 055-547-225, 055-533-335, 055-533-123

ตั้งอยู่บนถนนสายเอเชีย มุ่งไปทางแม่น้ำเมย ห่างจากสามแยกหน้าเทศบาล เพียง 2 กม.


ดู บ้านเคียงจันทร์ รีสอร์ท ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า