ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ เบอร์ 055-547-225, 055-533-335, 055-533-123

                 บรรยากาศอบอุ่น เหมือนบ้านคุณเอง

                 สวย   สะอาด   บรรยากาศดี   ต้องที่ "บ้านเคียงจันทร์ รีสอร์ท"